De rozenkrans

Wat is de rozenkrans?

Maria zélf gaf de rozenkrans in 1214 aan de heilige Dominic, zodat hij hiermee kon vechten tegen alle ketterijen in die tijd. Zij vroeg aan hem om de rozenkrans te verspreiden en mensen te leren hoe ze de rozenkrans kunnen bidden. De rozenkrans is een vorm van gebed, waarin wij de voorspraak van Maria aanroepen. Via Maria kunnen wij Jezus beter leren kennen, omdat zij zo dichtbij Hem leeft en Hem helemaal kent!

De rozenkrans is opgebouwd uit 5 tientjes: elk tientje bestaat uit 1x Onze Vader en 10x Wees Gegroet. Tijdens elk tientje overwegen we een geheim. Dit is telkens een gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria. Er zijn 20 geheimen, welke verspreid zijn over de verschillende weekdagen. Het rozenkransgebed bestaat eigenlijk uit 15 tientjes, dit is dus 15 keer het Wees Gegroet. Dit getal komt van het Boek Psalmen: er zijn 150 psalmen.

Waarom de Rozenkrans bidden?

Het is een manier om te mediteren over het leven van Jezus en onze Moeder Maria. Zij vraagt ons om elke dag de rozenkrans te bidden en zij belooft grote dingen aan diegenen die dit doen!

Door het bidden van de rozenkrans en het overwegen van de geheimen leren wij Maria beter kennen, en hierdoor ook Jezus! En dat mag ook ons doel zijn in ons leven: om dichter naar Jezus toe te groeien.

Hoe de Rozenkrans bidden.

 1. De Geloofsbelijdenis
 2. Onze Vader
 3. Wees Gegroet x 3
 4. Glorie zij de Vader
 5. Op de grote kraal noem je eerst het geheim.
  Laat het even stil om te mediteren over het geheim.
  Vervolgens bid je op deze kraal een Onze Vader.
 6. Wees Gegroet x 10
 7. Glorie zij de Vader
 8. Fatimagebed
 9. 2e Mysterie …

Glorie zij de Vader

Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, nu en altijd, in alle eeuwen der
eeuwen. Amen.

Fatimagebed

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw Barmhartigheid het meest nodig hebben

De Mysteries van de Rozenkrans

De vreugdevolle Mysteries

 1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria → Nederigheid
 2. Maria bezoekt haar nicht Elizabeth → Liefdadigheid
 3. De geboorte van Jezus → De onthechting van de aardse goederen en genoegen
 4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen gehoorzaamheid en zuiverheid in alle daden
 5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden → God zoeken in alles

De droeve Mysteries

 1. De doodsangst van Jezus → Het berouw van onze zonden
 2. Jezus wordt gegeseld → De versterving van de zintuigen
 3. Jezus wordt met doornen gekroond → De versterving van de geest
 4. Jezus draagt zijn kruis naar Golgotha → Doorzettingsvermogen in de moeilijkheden
 5. Jezus sterft aan het kruis → Een grotere liefde voor God en de zielen


De glorievolle Mysteries

 1. De Verrijzenis → het Geloof
 2. De Hemelvaart van Jezus → De Hoop
 3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen → Liefdadigheid
 4. Maria ten hemel opgenomen → De genade van een goede dood
 5. Maria wordt in de hemel gekroond → Grotere toewijding tot Maria

De lichtende Mysteries

 1. De doop in de Jordaan → Trouw aan de beloften van onze doop
 2. De bruiloft van Cana → Meer vertrouwen in Maria
 3. De verkondiging van het Koninkrijk van God → De bekering van het hart
 4. De transfiguratie → Het gebed
 5. De Meest Heilige Eucharistie → De liefde voor de Eucharistie

Kijk even naar de checklist en kom eindelijk te weten wat jou uit evenwicht haalt.

Download de checklist hier gratis.